Оголошуємо про початок конкурсу на кращий проект соціального підприємництва!

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс на кращий проект соціального підприємництва

 Рівненського обласного благодійного фонду "Любіть Україну"

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок та терміни конкурсу на кращий проект соціального підприємництва (далі – Конкурс), критерії та методику оцінки заявок, поданих на Конкурс, функції, права, обов’язки та відповідальність Організаторів та Учасників Конкурсу.

1.2. Проведення Конкурсу є однією з складових елементів стратегії благодійного фонду "Любіть Україну", яка спрямована на створення довготермінових механізмів сталого розвитку громад – в економічному, соціальному, освітньому та екологічному сенсі через впровадження соціальних технологій та інновацій, проведення заходів громадянської освіти та розвитку соціального підприємництва.

1.3. Конкурс проводиться з метою виявлення ефективних та життєздатних моделей соціального підприємництва, формування інфраструктури Кластера соціальної відповідальності, надання методичної та фінансової допомоги людям, які мають намір підвищувати якість життя своєї громади, діючи на засадах підприємництва та соціальної відповідальності.

1.4. Основні поняття, що використовуються в цьому Положенні:

1.4.1. Соціальне підприємництво – це підприємницька діяльність, спрямована на пом'якшення або вирішення соціальних проблем. Характеристики і ознаки такої діяльності: 

  • наявність чіткої і зрозумілої місії соціального спрямування;
  • використання інноваційного підходу;
  • застосування інструментів та методик підприємницької діяльності (у сферах організації, управління, обліку тощо), відповідної нормативно-правової бази та підприємницького хисту з метою отримання прибутку;
  • ставлення до прибутку як до засобу досягнення позитивних соціальних перетворень а не як до мети підприємницької діяльності.

1.4.2. Соціальна технологія – це сукупність методів і методик результативного і раціонального цілеспрямованого впливу на суспільні процеси. В широкому розумінні управління – це також соціальна технологія, яка набуває різноманітні форми під час практичного застосування.

1.4.3. Соціальна інновація – це ідеї, стратегії, концептуальні рішення, моделі поведінки, послуги та товари, що є новими за формою і змістом та призводять до змін у поведінці та уподобаннях людей.

1.4.4. Соціальне партнерство – це специфічний вид громадських відносин між різними соціальними групами, прошарками й класами, які, хоча і мають різні соціально-економічні інтереси, однак намагаються досягнути взаєморозуміння, співпраці і балансу інтересів з огляду на загальну користь для суспільства.

1.4.5. Кластер соціальної відповідальності це – об’єднання різних за можливостями організації та фізичних осіб, яке має мережеву структуру і складається з декількох рівнів, які взаємодіють і підтримують один одного. Це, зокрема, Клуб соціальної відповідальності, що об’єднує самодостатніх у фінансовому розумінні людей, які мають бажання і можливість брати участь у формулюванні й фінансуванні благодійних та інноваційних проектів фонду, або самостійно реалізують такі проекти і готові до обміну досвідом та координації дій. Та Мережа експертів, спільнота високопрофесійних фахівців, які допомагають визначити проблеми суспільства, громади, і пропонують шляхи вирішення, об’єкти благодійництва і соціальних інвестицій.

2. Організатори, партнери та учасники конкурсу

2.1. Організатором Конкурсу є Рівненський обласний благодійний фонд "Любіть Україну".

2.2. Партнерами конкурсу можуть бути організації та фізичні особи, які поділяють концептуальні засади та умови Конкурсу, зазначені у цьому положенні і готові залучитися до його підготовки та проведення.

2.3. Учасникам конкурсу можуть бути громадяни України, та групи громадян (проектні команди), яким виповнилося 18 років і які надіслали заявку на участь в конкурсі відповідно до встановленої форми. Заходи благодійного фонду "Любіть Україну" орієнтовані на територію Рівненської області. Але жодних територіальних обмежень щодо місцезнаходження конкурсантів немає.

3. Вимоги до конкурсних заявок

3.1. Заявки на участь в конкурсі подаються заявником або одним з представників проектної команди особисто шляхом використання .

3.2. Форма заявки складається з двох розділів: особиста інформація про заявника проекту та інформація про проект соціального підприємництва. Подача заявником неправдивої чи недостовірної інформації призводить до виключення заявки з числа конкурсантів.

3.3. На конкурс можуть подаватися проекти соціального підприємництва на будь-якій стадії життєвого циклу проекту: бізнес-ідея, бізнес-план, стадія впровадження, діючий проект, завершений проект.

3.4. За бажанням Претендента, до Заявки можуть бути додані будь-які документи, що пояснюють або ілюструють суть проекту (бізнес-план, скріншоти, демоверсія розробленої програми, бюджет проекту, опис поточної стадії реалізації проекту і отриманий результат (якщо є), аудіо- та відеозаписи тощо).

3.5. Основні критерії оцінювання проектів:

3.5.1. Відповідність заявки, яка подається на конкурс, критеріям соціального підприємництва.

3.5.2. Реалістичність та адекватність сучасному соціально-економічному стану України, ринковій кон’юнктурі, попиту на ринку та потребам споживачів.

3.5.3. Рівень економічного обґрунтування ефективності проекту.

3.5.4. Якість стратегії підприємницького проекту, врахування всіх суттєвих факторів реалізації проекту.

3.5.5. Вимірюваність соціальної цінності, яку створює проект.

3.5.6. Застосування соціальних інновацій та соціальних технологій, дотримання принципів соціального партнерства.

4. Оцінювання заявок

4.1. Для оцінювання заявок створюється експертна комісія у складі 6-9 осіб. До її складу входять представники Організатора та Партнерів Конкурсу. Склад експертної комісії затверджується рішенням правління благодійного фонду "Любіть Україну".

4.2. Відбір переможців Конкурсу здійснюється на підставі голосування членів експертної комісії за принципом: "один член комісії - один голос", яке відбуватиметься під час засідання комісії, після детального обговорення всіх проектів, що надійшли.

4.3. У випадку доцільності, експертна комісія може призначити відбір переможців у два тури; учасники Конкурсу, що пройшли у другий тур, можуть бути запрошені для публічного представлення своїх проектів.

5. Етапи проведення конкурсу 

5.1. Залучення Партнерів, формування експертної комісії, погодження Положення та форми заявки – до 5 вересня 2017 року.

5.2. Оголошення конкурсу, прийом конкурсних заявок – 6-30 вересня 2017 року.

5.3. Оцінювання заявок, відбір переможців, проведення, при потребі, другого відбіркового туру, визначення остаточного переліку переможців конкурсу – 3-13 жовтня 2017 року.

5.4. Нагородження переможців – до 20 жовтня 2017 року.

6. Нагородження учасників конкурсу 

6.1. За перемогу в конкурсі Організатор встановлює такі нагороди: Перша премія – 5 000 грн. , друга премія – 3 000 грн., третя премія – 1 500 грн.

6.2. Авторам найкращих проектних пропозицій Організатором буде надана допомога у доопрацюванні проектних заявок, формулюванні інвестиційних пропозицій та сприяння щодо залучення інвесторів для подальшої реалізації проекту.

Організатор Конкурсу


Контактний телефон: (097) 540 1921

e-mail: loveukrainefund@gmail.com

 

Склад конкурсної комісії 

Конкурсу на кращий проект соціального підприємництва

Воробей Людмила Миколаївна, голова громадської організації "Рівненська федерація малого та середнього бізнесу "Єдність"

Гладунов Олександр Варфоломійович, директор громадської організації "Рівненська обласна організація Українська Асоціація Маркетингу"

Калюх Олександр Ярославович, заступник директора Рівненського міського центру зайнятості

Корилкевич Михайло Данилович, голова правління Рівненського обласного благодійного фонду "Любіть Україну" – голова комісії

Луцик Маргарита Андріївна, начальник відділу взаємодії з роботодавцями Рівненського міського центру зайнятості

Наконечна Тамара Ксенофонтівна, заступник начальника відділу промисловості та підприємництва управління економіки виконавчого комітету Рівненської міської ради

Самсон Віталій Олексійович, завідувач сектору Державної регуляторної служби у Рівненській області

Субот Олександр Андійович, керівник аналітичного відділу Рівненського обласного благодійного Фонду "Любіть Україну"

Тимчишина Алла Семенівна, приватний підприємець, директор готельного комплексу "Марлен"