Положення про конкурс "Від учня школи - до професіонала"

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова правління

РОБФ "Любіть Україну"

Корилкевич М.Д.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор

МПП "Монстера"

Швець М.В.

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про Конкурс "Від учня школи – до професіонала"

1. Загальні положення

1.1. Конкурс "Від учня школи – до професіонала" (далі – Конкурс) проводиться Рівненським обласним благодійним фондом "Любіть Україну" (надалі – фонд "Любіть Україну") спільно з Малим приватним підприємством "Монстера" (надалі – МПП "Монстера").

1.2. Конкурс розглядається як механізм надання можливості молоді розвивати свій професійний потенціал та у подальшому бути працевлаштованим.

1.3. Конкурс проводиться з метою створення належних умов для розвитку професійного потенціалу молоді м. Дубна і Дубенського р-ну, смт. Млинів і Млинівського р-ну та забезпечення кадрового резерву для МПП "Монстера".

1.4. Дане положення регламентує порядок проведення Конкурсу, вимоги до учасників Конкурсу, порядок їх участі у Конкурсі та діє до завершення конкурсних заходів.

1.5. У 2016 році буде відібрано 10 переможців Конкурсу.

2. Умови, терміни проведення Конкурсу

2.1. У Конкурсі можуть брати участь випускники 11-го класу 2016 року випуску загальноосвітніх шкіл м. Дубна і Дубенського р-ну, смт. Млинів і Млинівського р-ну.

2.2. Для участі в Конкурсі необхідно подати конкурсні матеріали, що включають:

- заявку на участь встановленого зразка (Додаток А), що знаходиться за . У заявці на участь вказати навчальний заклад та спеціальність зі списку (Додаток Б);

- копію табеля навчальних досягнень за друге півріччя;

- характеристику учня зі школи;

- лист-звернення від учня до Організаторів у формі міні-твору на тему «Чому я хочу взяти участь у Конкурсі». Вимоги до міні-твору: шрифт Times New Roman, 12-й розмір, поля: вгорі та внизу – 20 мм, ліворуч – 25 мм, праворуч – 10 мм, міжрядковий інтервал – 1,5, обсяг не повинен перевищувати один друкований аркуш.

2.3. Реєстрація учасників Конкурсу здійснюється за умови подання ними конкурсних матеріалів не пізніше 10 квітня 2016 року на електронну адресу Конкурсу: . В темі листа вказати: Конкурс, П.І.П. учасника.

2.4. Конкурс проводиться поетапно:

І етап – відбірковий, з 11 квітня до 21 квітня 2016 року. Заявки на участь розглядає конкурсна комісія, яка за критеріями успішності та результатами розгляду конкурсних матеріалів відбирає не більше 30 кандидатів для участі в другому етапі Конкурсу.

ІІ етап – визначення переможців, з 22 квітня по 29 квітня 2016 року Конкурсна комісія проводить співбесіду з відібраними кандидатами, учасники пишуть міні-твір на тему "Як я себе бачу через п’ять років". Кожен член конкурсної комісії оцінює кандидатів згідно з оціночною відомістю (Додаток В).

3. Принципи формування Конкурсної комісії

3.1. Для організації та проведення усіх етапів Конкурсу створюється конкурсна комісія, до складу якої входять представники фонду "Любіть Україну", МПП "Монстера" та громадськості.

3.2. Персональний склад конкурсної комісії затверджується спільним розпорядженням організаторів Конкурсу. Конкурсну комісію очолює Голова комісії, який керує роботою з організації проведення Конкурсу.

3.3. До складу конкурсної комісії не можуть входити особи, які є учасниками Конкурсу. Кількість членів конкурсної комісії може бути від 5 до 7 осіб.

3.4. До повноважень конкурсної комісії входить забезпечення об’єктивності розгляду та оцінювання, складання оціночних відомостей для визначення переможців. 

4. Порядок визначення переможців Конкурсу

4.1. Оцінювання учасників конкурсу здійснюється за критеріями:

- успішність у навчанні;

- активність у громадському житті;

- вміння ставити життєві цілі та досягати їх;

- вміння планувати;

- вміння грамотно висловлюватися (письмово та усно);

- мотивація.

4.2. Під час визначення переможців враховується бажана спеціальність з розрахунку, що до списку переможців може потрапити не більше двох кандидатів за однією спеціальністю.

4.3. Результати проведення всіх етапів Конкурсу оформлюються протоколом засідання конкурсної комісії, які підписують голова, члени, секретар конкурсної комісії.

4.4. Переможцями Конкурсу є учасники, які набрали найбільшу кількість балів за результатами ІІ етапу. 

5. Порядок оголошення та нагородження переможців Конкурсу

5.1. Результати Конкурсу оголошуються протягом 15 календарних днів після завершення ІІ етапу Конкурсу на сайті фонду "Любіть Україну" та в ЗМІ.

5.2. Переможці нагороджуються сертифікатами на оплату 50% вартості навчання. Сертифікат діє протягом вступної кампанії 2016 року та поширюється на вступ до ВНЗ зі списку навчальних закладів та спеціальностей (Додаток Б).

5.3. У випадку зарахування конкурсанта до ВНЗ, на який поширюється сертифікат, та надання підтверджуючих документів про зарахування, з ним укладається договір:

- для тих, хто вступив на платну форму навчання – про оплату 50% за період навчання на денній формі, за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (4 роки): від МПП "Монстера" - 25% та фонду "Любіть Україну" - 25% згідно з Договором (Додаток Г);

- для тих, хто вступив на державну форму навчання – про стипендію в сумі 1200,00 грн. на місяць протягом 4-х років навчання: від МПП "Монстера" - 50% та фонду "Любіть Україну" - 50% згідно з Договором (Додаток Д).

5.4. Конкурсанти, які уклали Договір з організаторами Конкурсу, зобов’язуються проходити навчальну практику та стажування у вільний від навчання час на підприємствах групи компаній "Монстера" або фонду "Любіть Україну", працювати після закінчення навчання на підприємствах групи компаній "Монстера".

6. Контактна інформація

м. Дубно, вул. Данила Галицького, 9

Фонд "Любіть Україну", тел. +38(096)948-82-75,

Група компаній "Монстера", тел. +38(050)339-24-23,

 

ЗАВАНТАЖИТИ  (*doc.) на свій комп'ютер

 

Додаток Б

СПИСОК

навчальних закладів та спеціальностей

Житомирський державний технологічний університет

Менеджмент організації і адміністрування

Економіка підприємництва

Управління персоналом та економіка праці

Маркшейдерія

Облік і аудит

Бухгалтерський облік та аналіз за видами економічної діяльності

Фінанси і кредит

Економічна теорія

Міжнародна економіка

____________________

Національний університет "Острозька академія"

Журналістика

Англійська філологія

Фінанси і кредит

Економічна кібернетика

Облік і аудит

Документознавство та інформаційна діяльність

Психологія

Міжнародні відносини

Правознавство

____________________

Львівська комерційна академія

Аудит, аналіз та оподаткування

Бухгалтерський облік

Господарське право

Економіка

Економічне прогнозування

Економічна теорія

Комерційна діяльність

Маркетинг

Менеджмент

Цивільне право

____________________

Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім.В.Чорновола

Туризм

____________________

Національний університет "Львівська політехніка"

Комерційна діяльність

Маркетинг

Міжнародна економіка

Бухгалтерський облік

Облік і аудит

Фінанси і кредит

____________________

Львівський інститут економіки і туризму

Готельно-ресторанна справа

Туризм

Менеджмент готельного господарства та туризму

Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу

Міжнародний туризм

Облік і фінанси

Маркетинг

____________________

Львівський інститут менеджменту

Менеджмент

Маркетинг

Менеджмент організації

____________________

Львівський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом

Економіка та управління бізнесом

Менеджмент туризму та готельного бізнесу

Правознавство

Практична психологія

____________________

ЛНУВМ та БТ імені С. З. Ґжицького

Лікар ветеринарної медицини

____________________

Львівський національний університет ім. І. Франка (ЛНУ)

Міжнародні відносини

Міжнародне право

Журналістика

Економіка підприємництва

Економічна кібернетика

Маркетинг

Менеджмент

Облік і аудит

Правознавство

Англійська філологія

____________________

Львівський університет бізнесу та права (ЛУБП)

Міжнародні відносини

Журналістика та інформація

Правознавство

Економіка та підприємництво

____________________

Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

Цивільне право

Економічна теорія та управління персоналом

Філологія іноземна

Облік і аудит

____________________

Інститут менеджменту та економіки "Галицька академія" (ІМЕГА)

Комп'ютерна інженерія

Туризмознавство

Комп'ютерні системи та мережі

Програмне забезпечення систем

Облік і аудит

Маркетинг

Менеджмент

Документознавство та інформаційна діяльність

____________________

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (ПНУ)

Іноземна мова та переклад

Готельно-ресторанна справа

Правознавство

Філологія іноземна

____________________

Волинський інститут економіки та менеджменту (ВІЕМ)

Філологія іноземна

Облік і аудит

Менеджмент

____________________

Волинський інститут ім. В.Липинського Міжрегіональної академії управління персоналом

Правознавство

Економіка та управління бізнесом

Менеджмент туризму та готельного бізнесу

____________________

Луцький національний технічний університет (ЛНТУ)

Туризм

Охорона праці

Менеджмент

Маркетинг

Менеджмент організацій і адміністрування

Управління інноваційною діяльністю

Управління логістичними процесами

Економіка

Економіка та бізнес-аналітика

Управління персоналом та економіка праці

Бухгалтерський облік

Правознавство

Психологія

____________________

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Соціологія

Іноземна філологія

Журналістика

Економіка підприємництва

Менеджмент

Облік і аудит

Оподаткування

Економічна теорія

Видавнича справа та редагування

Практична психологія

Правознавство

____________________

Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП)

Гірництво

Економіка (Економічна кібернетика)

Економіка (Управління персоналом та економіка праці)

Облік і оподаткування

Менеджмент

Маркетинг

Правознавство

Публічне управління та адміністрування

____________________

Рівненський державний гуманітарний університет (РДГУ)

Українська філологія

Іноземна філологія

Політологія

____________________

Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету (РІС КСУ)

Маркетинг

Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Психологія

Мова та література (романо-германські та слов’янські мови)

Переклад (з романо-германських мов)

____________________

Львівський національний аграрний університет

Землевпорядкування і кадастр

Регулювання земельних і майнових відносин

Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

____________________

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Аграрний менеджмент

Ветеринарна медицина

Економіка підприємства

Облік і аудит

Економічна кібернетика

Комп'ютерні науки

Комп'ютерна інженерія

Програмна інженерія

Технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Адміністративний менеджмент

____________________


Додаток В

Оціночна відомість ()

 

Додаток Г

ДОГОВІР №__

 

«___» ________ 2016 р.      м. Дубно

 

Громадянин __________________________________________________, паспортні дані _______________________, виданий _______________________________________, проживає ___________________________________________________, іменований надалі «Студент», та

Фонд «Любіть Україну», іменований надалі Сторона 1, в особі ________________________________________________________________________, що діє на підставі __________________, та

 МПП «Монстера», іменоване надалі Сторона 2, в особі Генерального директора Швеця Максима Владиславовича, що діє на підставі Статуту, уклали даний Договір про наступне:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторона 1 та Сторона 2 зобов’язуються провести оплату 50% вартості навчання (в подальшому витрати на навчання) Студента рівними частинами, по 25% кожна зі сторін, в: __________________________________________________________________

(назва ВНЗ)

факультет _________________________________________________

напрям підготовки _______________________________________________

спеціальність (спеціалізація) ___________________________________

1.1.2. Термін навчання: _____років;

1.1.3. форма навчання: __________;

1.1.4. Вартість навчання: _________ грн. (__________________________________) на момент укладення даного Договору.

1.2. Сторона 2, зобов’язується забезпечити Студенту проходження навчальних практик, стажування, а після закінчення навчання та отримання документу про освіту забезпечити роботою відповідно до спеціальності (спеціалізації).

1.3. Студент зобов’язується отримати якісну теоретичну і практичну підготовку фахівця з вищою освітою згідно з навчальними планами та програмами і вимогами

кваліфікаційних характеристик фахівця вищевказаного ВНЗ. 

2.   ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Сторона 1 зобов'язується:

 2.1.1. Оплатити навчання Студента за рахунок власних коштів у розмірі 25% від вартості навчання.

 2.2. Сторона 2 зобов’язується:

 2.2.1. Оплатити навчання Студента за рахунок власних коштів у розмірі 25% від вартості навчання;

 2.2.2. Забезпечити Студенту проходження навчальних практик та стажувань на своїх підприємствах;

 2.2.3. На час проходження Студентом практики або стажування закріпити за Студентом наставника (керівника) практики (стажування);

 2.2.4. Після закінчення Студентом навчання та отримання документу про освіту забезпечити його роботою за спеціальністю (спеціалізацією). 

2.3.       Студент зобов'язується:

2.3.1. Оволодіти всіма видами професійної діяльності, передбаченими відповідною кваліфікаційною характеристикою фахівця за напрямом підготовки ___________________________________________________________________________

(напрям, спеціальність, спеціалізація)

в повному обсязі та отримати документ про освіту.

2.3.2. Погодити зі Стороною 1 та Стороною 2 тему дипломної роботи, а також на їхню вимогу теми курсових робіт;

2.3.3. Прибути після закінчення вищого навчального закладу на місце роботи, вказане Стороною 1 або Стороною 2, і відпрацювати не менше трьох років;

2.3.4. Відшкодувати Стороні 1 та Стороні 2 понесені нею витрати на навчання в повному обсязі у випадках:

- у разі відмови їхати на місце роботи, вказане Стороною 1 або Стороною 2;

- у випадку не закінчення навчання у ВНЗ (самовільне залишення навчання, відрахування згідно з наказом ВНЗ і т.п.);

- у випадку не відпрацювання на підприємстві Сторони 1 або Сторони 2 встановленого трирічного терміну.

2.3.5. Відшкодування понесених витрат на навчання Студента, що передбачене п.2.3.4. даного Договору, здійснюється Студентом протягом 7-ми днів з моменту отримання вимоги від Сторони 1 або Сторони 2 про таке відшкодування.

2.3.6. Відшкодування понесених витрат на навчання Студента, що передбачене п.2.3.4. даного Договору, не здійснюється Студентом у випадку його звільнення за згодою Сторін.

3.   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

3.2. У випадку порушення терміну відшкодування, передбаченого п.2.3.5. даного Договору, Студент сплачує Стороні 1 пеню в розмірі 1% від суми відшкодування за кожний день прострочення терміну.

        3.3. Сторони вживатимуть заходів до розв'язання всіх суперечок і розбіжностей, які можуть виникнути з даного договору або у зв'язку з ним, шляхом переговорів. У разі якщо сторони не можуть дійти згоди, то всі суперечки і розбіжності підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. 

4.   ІНШІ УМОВИ

4.1. Зміни та доповнення до даного Договору вносяться шляхом підписання між сторонами додаткових угод.

        4.2. Цей договір набирає чинності з дати підписання його сторонами.

        4.3. Цей договір складено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної сторони.

Студент:

 

Сторона 1:

Фонд «Любіть Україну»

 

Сторона 2:

МПП «Монстера»

Генеральний директор Швець М. В.

 

 
 

Додаток Г

ДОГОВІР №__


«___» ________ 2016 р.   м. Дубно

 

Громадянин __________________________________________________, паспортні дані _______________________, виданий _______________________________________, проживає ___________________________________________________, іменований надалі «Студент», та

Фонд «Любіть Україну», іменований надалі Сторона 1, в особі ________________________________________________________________________, що діє на підставі __________________, та

 МПП «Монстера», іменоване надалі Сторона 2, в особі Генерального директора Швеця Максима Владиславовича, що діє на підставі Статуту, уклали даний Договір про наступне: 

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторона 1 та Сторона 2 зобов’язується проводити сплату стипендії Студенту під час його навчання на безоплатній формі в:

_______________________________________________________________________

(назва ВНЗ)

факультет _________________________________________________

напрям підготовки _______________________________________________

спеціальність (спеціалізація) ___________________________________

1.1.2. Термін навчання: _____років;

1.1.3. форма навчання: __________;

1.1.4. Розмір стипендії: 1 200,00. (одна тисяча двісті) грн. на міс.

1.2. Сторона 1 та Сторона 2 виплачують по 50% розміру стипендії, передбаченої п.1.1.4. даного Договору.

1.2. Сторона 2 зобов’язується забезпечити Студенту проходження навчальних практик, стажування, а після закінчення навчання та отримання документу про освіту – забезпечити роботою відповідно до спеціальності (спеціалізації).

1.3. Студент зобов’язується отримати якісну теоретичну і практичну підготовку фахівця з вищою освітою згідно з навчальними планами та програмами і вимогами

кваліфікаційних характеристик фахівця вищевказаного ВНЗ.

2.   ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Сторона 1 зобов'язується:

 2.1.1. Сплачувати стипендію Студенту за рахунок власних коштів у розмірі 50% від встановленого її розміру п.1.1.4. даного Договору.

 2.2. Сторона 2 зобов’язується:

 2.2.1. Сплачувати стипендію Студенту за рахунок власних коштів у розмірі 50% від встановленого її розміру п.1.1.4. даного Договору;

 2.2.2. Забезпечити Студенту проходження навчальних практик та стажувань на своїх підприємствах;

 2.2.3. На час проходження Студентом практики, або стажування закріпити за Студентом наставника (керівника) практики (стажування);

 2.2.4. Після закінчення Студентом навчання та отримання документу про освіту забезпечити його роботою згідно зі спеціальністю (спеціалізацією).

2.3.       Студент зобов'язується:

2.3.1. Оволодіти всіма видами професійної діяльності, передбаченими відповідною кваліфікаційною характеристикою фахівця за напрямом підготовки ___________________________________________________________________________

(напрям, спеціальність, спеціалізація)

в повному обсязі та отримати документ про освіту.

2.3.2. Погодити зі Стороною 1 та Стороною 2 тему дипломної роботи, а також на їхню вимогу – теми курсових робіт;

2.3.3. Прибути після закінчення вищого навчального закладу на місце роботи, вказане Стороною 1 або Стороною 2, і відпрацювати не менше трьох років;

2.3.4. Відшкодувати Стороні 1 та Стороні 2 сплачену ними стипендію в повному обсязі у випадках:

- у разі відмови їхати на місце роботи, вказане Стороною 1 або Стороною 2;

- у випадку не закінчення ВНЗ (самовільне залишення навчання, відрахування згідно з наказом ВНЗ і т.п.);

- у випадку не відпрацювання на підприємстві Сторони 1 або Сторони 2 встановленого трирічного терміну.

2.3.5. Відшкодування виплачених Студенту стипендій, що передбачене п.2.3.4. даного Договору, здійснюється Студентом протягом 7-ми днів з моменту отримання вимоги від Сторони 1 або Сторони 2 про таке відшкодування.

2.3.6. Відшкодування виплачених Студенту стипендій, що передбачене п.2.3.4. даного Договору, не здійснюється Студентом у випадку його звільнення за згодою Сторін.

3.   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

3.2. У випадку порушення терміну відшкодування, передбаченого п.2.3.5. даного Договору, Студент сплачує Стороні 1 пеню в розмірі 1% від суми відшкодування, за кожний день прострочення терміну.

 3.3. Сторони вживатимуть заходів до розв'язання всіх суперечок і розбіжностей, які можуть виникнути з даного договору або у зв'язку з ним, шляхом переговорів. У разі якщо сторони не можуть дійти згоди, то всі суперечки і розбіжності підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. 

4.   ІНШІ УМОВИ

4.1. Зміни та доповнення до даного Договору вносяться шляхом підписання між сторонами додаткових угод.

4.2. Цей договір набирає чинності з дати підписання його сторонами.

4.3. Цей договір складено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної сторони.

Студент:

 

Сторона 1:

Фонд «Любіть Україну»

 

Сторона 2:

МПП «Монстера» 

Генеральний директор Швець М. В.